เกี่ยวกับเรา

แรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้น

     ในอดีตก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งบริษัท “แฮริสัน แปซิฟิค” ทางผู้บริหารมีโครงการที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเครือ จึงได้ทำการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการตามนโยบาย ระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างนั้น ผู้บริหารได้พบความจริงที่ไม่ถูกต้องและไม่โปรงใสหลายประการ 

      จากปัญหาที่ได้พบทำให้ทางผู้บริหารเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างใหม่ ให้ไม่มีการเอาเปรียบ ไม่มีการทิ้งงาน เปลี่ยนทัศนคติไม่ดีที่หลายคนมีให้กับวงการก่อสร้าง โดยมีแนวคิดที่ว่า “การแก้ไขปัญหาของคุณ คืองานที่เราถนัด แต่การหนีปัญหา คือหนทางของคนเขลา” 

      ด้วยความถูกต้องและโปร่งใสตั้งแต่ระดับพนักงานทำให้ลูกค้าของ Harrison Pacific สามารถมั่นใจและเชื่อถือ โดยนำระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาจากความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้

      นั่นคือแรงบันดาลใจที่เป็นจุดกำเนิดของการก่อตั้งบริษัท Harrison Pacific ผู้เชี่ยวชาญด้านงานโครงสร้างและงานรับเหมาที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการดูแลโครงการ สร้างความสำเร็จให้กับงานด้านการก่อสร้างมาแล้วมากมาย


ประวัติการทํางาน

Harrison Pacific เริ่มต้นจากการทําพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หรือ Concrete Stamp ด้วยความชำนาญในด้านวัสดุและโครงสร้างต่อมาเป็นที่ยอมรับจึงเริ่มขยายขนาดของงานและรับงานก่อสร้างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยมีวิศวกรรมโยธา เข้ามาดูแลทุกๆขั้นตอนการทำงาน เพื่อคงไว้ในมาตรฐานที่กำหนด


การรับงานของ Harrison Pacific

ในส่วนของการรับเหมางานนั้นจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1.การรับเหมางานตั้งแต่เริ่มโครงการ

2.หารรับเหมาช่วงต่อจากผู้รับเหมาเจ้าอื่น”

ในการรับงานของบริษัท จะมีการประเมินงานก่อนเป็นขั้นตอนแรก โดยจะส่งทีมสำรวจหน้างานเข้าไปยังพื้นที่ หลังจากมีการประเมินแล้วทางบริษัทจะทำสัญญาว่าจ้างต่างๆอย่างถูกต้อง โดยมีการรับประกันงานให้กับลูกค้า และทางลูกค้าเองสามารถทราบกระบวนต่างๆและตรวจเช็คขั้นตอนการก่อสร้างได้จนจบโครงการ


วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของ Harrison pacific เราจะมุ้งเน้นเรื่องการต่อเติมบ้าน อาคาร , ซ้อมแซมตึกอาคารที่สึกหรอ แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งงานระบบประปา ไฟฟ้า หลังคา งานคอนกรีต  ระบบถังบําบัดนํ้าเสีย เราตั้งมั่นที่จะดูแลและขยายวงกว้างไปในทุกๆหมู่บ้าน ในอนาคตทางเราจะมีการผูกมิตรกับแบรนด์ใหญ่ๆ เวลาท่านมีปัญหา ท่านสามารถที่จะติดต่อเราทางคอลเซนเตอร์ได้ และทางคอลเซนเตอร์จะคุยประสานงาน จัดตารางเวลา จัดช่างเข้าไปดูแลให้ท่าน เพราะฉะนั้นเรื่องการต่อเติม ซื้อบ้านใหม่ บ้านเก่า บ้านทรุด Harrison pacific จะเป็นแบรนด์ที่สามารถสนับสนุนลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ทําให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจในตัวสินค้าและการให้บริการอย่างดีที่สุด