หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่, นนทบุรี

หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่, นนทบุรี

โครงการเปลี่ยนภูมิทัศน์ กับ Harrison Pacific ครั้งนี้ทางทีมงานได้ทำการ 

1. บด อัด ปรับทราย 

2. ก่อ ฉาบ งานปูนตามผนังเนื่องจาก ดินได้ทรุดลงไปมาก จากสาเหตุน้ำท่วมปี 54 

3. แย็ค ทางขึ้นเสริมความแข็งแรง ให้เทหนากว่าปกติ 

4. ทำรางประตู เชื่อมประตู และ ติดตั้ง รางใหม่ 

5. ทำบันไดทางขึ้น เดิมเป็นทรายล้าง (แต่ว่าได้แตกทรุดลงมา) เป็น บันได คอนกรีตพิมพ์ลาย 

6. ฝาท่อ ฝาบ่อ เล็กใหญ่ ปรับและทำใหม่หมดจากฝาท่อปูนเปลือยเป็น ฝาท่อ คอนกรีตพิมพ์ลาย 

7.การตัดขอบ เล่นลวดลายและสี 

8.ทำระบบฉีดปลวกใหม่ โดยการเดินท่อให้โผล่ ขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการบริการ 

สนใจ ติดต่อ : 02-872-8072 Harrison Pacific คอนกรีตพิมพ์ลาย และ งานก่อสร้างต่างๆ