มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คณะวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คณะวิศวกรรมโยธา

ด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัท harrison ได้มีโอกาสได้ร่วมมือการทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางขึ้นลงหน้าตึกวิศวกรรมโยธา

Harrison Pacific รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย Head office : 02-872-8072 Lampung : 061-313-0188