บจก. เมืองไทยสตีล

บจก. เมืองไทยสตีล

โรงงานเหล็กขนาดใหญ่ย่านสมุทรสาครที่มีเหล็กเข้าออกไม่ต่ำกว่า 300 ตัน/วัน ... ในการ Renovate ถนนทางเข้า-ออกโรงงานนั้นจากลูกรังมาเป็นถนนคอนกรีตถือว่าเป็นเรื่องท้าทายพอสมควรเพราะทุกนาทีที่ผ่านไปคือเงินที่ไหล่เข้าโรงงาน (ท้าทายเรื่องของเวลาต้องรวดเร็ว , สเป็คที่สูงกว่าทั่วไปทำให้วิธีการซับซ้อนมากขึ้น , และความเอียดอ่อนในการเก็บงานแบบมืออาชีพ) Harrison Pacific ด้วยความเขียวขาญและบุคคลากรที่พร้อมในการปฎิบัติการครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 6 วัน โดยมีเนื้อหางานดังต่อไปนี้ 

1.ขุดลอกดินลูกรังเดิมพร้อมขนย้าย 

2.เทคอนกรีตถนนขัดมัน พท.500+ตรม วางเหล็ก 2 ชั้น 

3.งานรางน้ำ ตะแกรงเหล็กยาวตามแนวโรงงาน 

4.งานเสริมคานและแผ่นเหล็กข้างโรงงาน 

5.งานเสริมผนัง metalsheet โรงงาน 

6.งานทำประตูเหล็กทางเข้าระหว่างโรงงานกับถนน ปล.แผ่นเหล็ก,แผ่น MetalSheet , เหล็กคาน ทาง Owner เป็นผู้จัดหา

 *** Harrison Pacific ***  

สนง.ใหญ่ กทม : 02-872-8072 สนง.สาขา ลำปาง : 061-313-0188