งานซ่อม และเก็บรายละเอียด (ต่อจากผู้รับเหมาเจ้าอื่น)

งานซ่อม และเก็บรายละเอียด (ต่อจากผู้รับเหมาเจ้าอื่น)

รายละเอียดที่มีการเก็บหลังจากที่ได้รับงานแล้ว 

1. การเก็บรายละเอียดของลาย 

2. การเก็บรายละเอียดของขอบบันได 

3. การโป๊ปงานส่ง ตามจุดต่างๆ 

4. รางประตู 

5. การ coating พื้นผิว


Harrison Pacific

- concrete stamp -

รับเหมาก่อสร้าง-งาน renovate ภายนอก

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ : 02-872-8072

สาขาลำปาง : 061-313-0188