ศูนย์เคลือบแก้ว SENSHA (เซนชะ) สาขารังสิต

ศูนย์เคลือบแก้ว SENSHA (เซนชะ) สาขารังสิต

ศูนย์เคลือบแก้ว SENSHA (เซนชะ) สาขารังสิต

ศูนย์เคลือบแก้ว Sensha (Brand ดังจาก ญี่ปุ่น) ตั้งอยู่แถวตลาดไท ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้ว ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ดำเนินการก่อสร้างโครงการโดย บริษัท Fabius ทาง Harrison Pacific ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เลือกให้ทางบริษัทได้เข้าไป ทำพื้นที่ห้องเคลือบแก้ว  Harrison Pacific Tel : 02-872-8072