ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือก ด้านการอนุรักษ์ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลช้างและโครงการสัตวแพทย์สัญจร ทางศูนย์ยังได้ทำการวิจัยเรื่องของการขยายพันธุ์ช้างและการผสมเทียมช้าง รวมถึงการศึกษาวิจัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของช้าง อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และยังเป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องช้างและผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับช้างโดยได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆของรัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือช้างของประเทศมากกว่า 2,700 เชือก  (ที่มา : http://www.thailandelephant.org/th/) 

นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปแล้ว แถมยังแฝงไปด้วยองค์ความรู้อีกมากมาย ศูนย์อนุรักษ์ช้างยังเป็นศูนย์รวมในการประชุมขององค์กรอิสระที่เกี่ยวกับช้างไทยในเวทีโลกอีกด้วย Harrison Pacific ถือว่าเป็นเกียรติ์อย่างยิงที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในครั้งนี้ 

Harrison Pacific Tel : 02-872-8072