หมู่บ้านแถวตลาดพูนทรัพย์ รังสิต

หมู่บ้านแถวตลาดพูนทรัพย์ รังสิต

หมู่บ้านแถวตลาดพูนทรัพย์ รังสิต

งานซ่อม และเก็บรายละเอียด (ต่อจากผู้รับเหมาเจ้าอื่น)

รายละเอียดที่มีการเก็บหลังจากที่ได้รับงานแล้ว

1. การเก็บรายละเอียดของลาย

2. การเก็บรายละเอียดของขอบบันได

3. การโป๊ปงานส่ง ตามจุดต่างๆ

4. รางประตู

5. การ coating พื้นผิว